Nyheter


Filtrera

100%

Nu går vi över till 100% återvunna plastflaskor och dunkar.

I vårt arbete för en bättre miljö och för att uppfylla våra högt ställda miljömål kommer alla våra flaskor och dunkar succesivt bytas ut mot 100% PCR (Post Consumer Regrind), återvunnen plast från konsumentledet. Detta gäller alla våra flaskor och dunkar utom några fåtal där PCR inte är godkänt, t.ex. ADR-förpackningar.

PCR består av plastförpackningar som har använts under sin livslängd och återvunnits. Vanligtvis sker detta på en avfallsanläggning som sedan skickar vidare det återvunna materialet för ombearbetning. 
Denna processen kallas för mekanisk återvinning. Materialet rengörs, finfördelas och formas antingen som flingor (Granulat) eller till pellets som kan bearbetas på nytt. Detta är ett exempel på en cirkulär ekonomi, där plasten kan användas om och om igen. Förpackningarna sorteras efter polymertyp (plasttyp), men även inom en specifik polymertyp. På grund av detta kan det finnas variationer i den slutliga produkten som ger en visuell effekt på slutprodukten, oftast färgvariationer. Vi anser att det är det värt.

Varukorg